De Pietsjlamp – 20. Buurtvereniging Oppeven 2

In de rubriek ‘De Pietsjlamp’ zet De Beekdaeler bijzondere personen of gebeurtenissen in de schijnwerpers. We belichten ze met onze Pietsjlamp.

Oirsbeek – Buurtvereniging Oppeven2 is trots op haar rol als ‘cement’ van de buurt. ‘De huidige samenleving is versplinterd. Toch hebben mensen, juist door die individualisering, steeds meer de behoefte om ergens bij te horen.’ Met 300 leden en zo’n 15 activiteiten per jaar draagt Oppeven2 een belangrijk steentje bij aan de leefbaarheid in de wijk. Vanaf de plek waar het vijftig jaar geleden begon, roept het feestcomité alle huidige én vroegere buurtbewoners, lid of geen lid, op om het gouden jubileum samen te vieren op zaterdag 31 augustus. Lokatie als vanouds: de weide achter de boerderij aan de Provinciale Weg 41 in Oirsbeek.

De feestcommissie ‘50 jaar buurtvereniging Oppeven 2’ met van links naar rechts: Wiel Schaffers, John Neelis, Frans Douven, Bertus den Brinker, Theo Offermanns, Pierre Boymans, Lucienne Hermans en Mireille Brinkman. Tekst en foto Katja Waltmans

Het begon allemaal met het Gouden huwelijk van het echtpaar Beugels op 23 augustus 1969. De buurt toonde weinig animo tot het versieren van hun pand, de hierboven genoemde boerderij. Dit tot grote onvrede van enkele omwonenden, die deze taak alsnog op zich namen. Na de feestelijkheden werd besloten dat de gezelligheid en saamhorigheid in de buurt beter kon. In de zelfgemaakte bar van het vakwerkhuisje naast de boerderij werden de eerste plannen gesmeed tot het oprichten van een buurtvereniging.

Activiteiten voor jong en oud
Door de jaren heen zijn er tal van terugkerende activiteiten ontstaan, zoals het jaarlijkse Weiefieës aan het einde van de zomer, het buurttreffen waarbij een 6 tot 7 gangen diner gekookt wordt voor soms wel 50 personen, wandel- en fietstochten, creatieve middagen en een uitje met en voor de kinderen uit de buurt. Hoogtepunt en een belangrijk evenement dat zorgt voor veel verbinding, is het carnaval.

‘Elke vijf jaar organiseert een van de vijf buurtschappen het plaatselijke jeugdcarnaval en levert dan ook de prins of prinses. Daarna zien we vaak een toename in het ledenaantal. Deze activiteit brengt mensen echt samen,’ vertelt Mireille Brinkman, penningmeester van de club. ‘In dit voor ons zo belangrijke jubileumjaar waren wij weer aan de beurt en dat maakte de cirkel helemaal rond!’

Kroniek
Tijdens het brainstormen over de samenstelling van het jubileumweekend, ontstond de behoefte om ‘iets tastbaars achter te laten’. Dat werd de Kroniek, een 192 pagina’s tellend boek boordevol foto’s, verhalen en historie over de wijk en de buurtvereniging. ‘Het internet is zo vluchtig,’ is Frans Douven van mening. ‘Dit boek kun je vastpakken en brengt oude verhalen weer tot leven.’ Dat het idee een schot in de roos was, blijkt uit het feit dat alle 150 exemplaren reeds zijn uitverkocht.

Meer informatie over de buurtvereniging is te vinden op www.oppeven2.nl