Verandering

In haar boeken reikt een taal naar haar
grootste hoogte.
Al haar registers trekt ze open: woordkunst,
verbeeldingskunst, scherpzinnigheid van gedachte.

Het uitgeven van een boek is als het inrichten
van een tentoonstelling.
Het brengt het publiek in contact
met een individuele ervaring.

Pagina na pagina neemt de lezer de ervaring
van de schrijver over.
Hij verandert voorgoed.

Nonke Buusjke
Een plek die stilmaakt
en tot nadenken stemt

ISBN 90 75771 01 0

Woeërdebook van
't Sjilves Dialek

Kruts en kweer
doeër Sjilvend haer
ISBN 90 75771 03 7

Je moet weten
hoe haas hupt
ISBN 90 75771 04 5

Uitgeverij
Een plek die stil maakt
Sjilvens dialect
Haas hupt
Kruts en kweer

OVER ONS | gendarme multimedia | rijksweg zuid 93 | 6131 am sittard | 06 - 43752804 | info@gendarmemultimedia.com