Fotografie
Uitgeverij
Drukkerij
Onderbanken Journaal
Home

Recorder

Foto’s en videobeelden zijn
onuitgesproken teksten.
Zij tonen wat de fotograaf of
de filmmaker zonder woorden vertelt.

Geschreven teksten roepen bij de lezer
nog te vormen beelden op.
De fantasie van de lezer is de recorder.

Een beeldende tekst programmeert
de recorder voor de beste ontvangst.

tekstschrijver
Film
Webdesign
Tekst & Redactie

Tekstschrijver gezocht

Hij mag zich copywriter noemen en laten noemen. Hij mag een baard dragen en op sandalen lopen. Hij mag desnoods doctor in de wijsbegeerte zijn en op onze kosten elke dag een paraplu in lijn 9 laten staan. Maar hij moet kunnen schrijven. Wanneer hij alleen kan naschrijven wordt 't met hem bij ons niets. Wanneer hij in de mening verkeert dat de taal die in de Kamerverslagen, in de gemengde berichten en in de meeste advertenties voorkomt Nederlands is, moet hij bij ons niet solliciteren. Wanneer hij van zijn zesde jaar al boeken heeft verslonden en wanneer hij nog steeds boeken verslindt, is hij op de goede weg. Aangenomen dat hij de goede boeken heeft verslonden. Een stijlfout en een platgelopen gemeenplaats moeten hem meer pijn doen dan een klap met de smalle kant van een liniaal. Hij moet zich bewust zijn dat beeldspraak gebruikt moet worden om iets in beeld te brengen; niet om zich ergens vanaf te maken.

(advertentie van Reclamebureau Bauduin, bijna 50 jaar geleden)


OVER ONS | gendarme multimedia | rijksweg zuid 93 | 6131 am sittard | 06 - 43752804 | info@gendarmemultimedia.com
Ga naar teksten