Drukwerk-plus

In dit digitale tijdperk hebben gedrukte media nog niets van hun kracht ingeboet.
Digitale media en drukwerk kunnen elkaar prima ondersteunen, mits doordacht toegepast en rekening houdend met elkaars kwaliteiten en beperkingen.

Desgewenst leveren wij DRUKWERK-PLUS.
Alle onderdelen van uw drukwerk in één hand.
Tekst. Fotografie. Ontwerp.
Efficiënt. Kostenbesparend.

 

flyers

OVER ONS | gendarme multimedia | rijksweg zuid 93 | 6131 am sittard | 06 - 43752804 | info@gendarmemultimedia.com